Kontakt

Szkółkarstwo drzew, krzewów ozdobnych i roślin wodnych
Michalina i Kazimierz Nawroccy

Opatowice 52
88-200 Radziejów
woj. Kujawsko-pomorskie

tel.: 698-100-263
e-mail: knawrocki52@gmail.com